ODPUST PARAFIALNY

W sobotę 23 kwietnia podczas uroczystej Mszy Świętej oddaliśmy cześć naszemu patronowi -Świętemu Jerzemu. W tym najważniejszym dla wspólnoty parafialnej dniu gościliśmy Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który przewodniczył odpustowej Mszy Świętej. Razem z JE Arcybiskupem Eucharystię tę celebrowali: ks. Wacław Nowak – proboszcz naszej parafii i zarazem dziekan dekanatu Goleniów, ks. Bogdan Schmidt – kapłan senior, proboszcz parafii w latach 1974 – 2014, ks. Mariusz Ogórski – zastępca dyrektora archidiecezjalnej Caritas, ks. Krzysztof Musiałek – proboszcz parafii św. Katarzyny w Goleniowie, ks. Paweł Płaczek – proboszcz parafii w Krępsku, ks. Adam Staśkowiak – proboszcz parafii w Borzysławcu, ks. Piotr Listwoń – proboszcz parafii w Stepnicy, ks. Henryk Marszałek – proboszcz parafii w Mostach oraz ks. Piotr Dzedzej – proboszcz parafii w Żarnowie. W centrum odpustowej Mszy Świętej był nasz patron Święty Jerzy, którego o wstawiennictwo u Boga codziennie prosimy i za opiekę dziękujemy, i którego 24 dnia każdego miesiąca w jego ikonie czcimy. Ale tegoroczne parafialne „imieniny” były jednocześnie klamrą spinającą wizytację kanoniczną, jaką w marcu przeprowadził w dekanacie Goleniów abp Andrzej Dzięga. Odwiedził osobiście wszystkie parafie w dekanacie i wszystkie świątynie – zarówno parafialne jak i filialne. I tym wizytom, rozmowom z kapłanami i wiernymi w parafiach, poświęcił znaczną część swojej homilii. Dziękował kapłanom za ich pracę, za poszukiwanie nowych form ewangelizacji, zwłaszcza w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią. Jak powiedział, był to czas trudny, ale jednocześnie czas wielu cennych inicjatyw i sięgania po nowe rozwiązania, by dotrzeć ze słowem Bożym do ludzi. Wspomniał też o kulcie, jakim od wieków św. Jerzy jest otaczany w całym chrześcijańskim świecie. Zachęcał nas, byśmy wpatrzeni w swego patrona, potrafili tak jak on być do końca wiernymi Chrystusowi i byśmy swoim życiem odpowiadali na jego wezwanie: „Zło dobrem zwyciężaj”. Po błogosławieństwie wziął do rak cudowną ikonę św. Jerzego, którą przed blisko 10 laty przywiózł z Syrii ks. Bogdan Schmidt, a następnie pobłogosławił nią kapłanów uczestniczących w Eucharystii. Poprowadził też litanię do Świętego Jerzego przed Najświętszym Sakramentem oraz modlitwę o pokój na Ukrainie. Za słowa skierowane do parafian i za modlitwę niosącą nadzieję w trudnym czasie, jaki wszyscy przeżywamy, w imieniu parafian podziękowali JE Arcybiskupowi państwo Elwira i Adam Cebowie z synami Maciejem (alumn 3 roku Seminarium Duchownego) i Pawłem (lektor Litugicnej Służby Ołtarza). Uroczystości w świątyni zakończyło błogosławieństwo udzielane przez kapłanów przez nałożenie rąk oraz hymn „Te Deum”. A potem – po dwuletniej przerwie – uczestnicy tego uroczystego zgromadzenia niczym pierwsi chrześcijanie udali się na wspólną wieczerzę. Ubogaciła ją swoim śpiewem parafialna schola „Per Dio”.

Maria Palica

Udostępnij: