ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC

Fatima, 13 czerwca 1917 r., Matka Boża po raz drugi objawia się trojgu pastuszkom – Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Na pytanie Łucji, czego sobie od nich życzy, odpowiada: Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca i odmawiali codziennie Różaniec. Prośba Maryi również nas współczesnych dotyczy i dlatego w 105. rocznicę tego wydarzenia wyszliśmy na ulice parafii z Jej figurą i różańcami w dłoniach, aby modlić się nie tylko we własnych intencjach, ale przede wszystkim o pokój na Ukrainie i nawrócenie Rosji. Od pięciu lat idziemy ulicami parafii, by odpowiedzieć na wezwanie Maryi, ale po raz pierwszy tak mocno i osobiście doświadczamy tego, o co prosiła Ona w kolejnych objawieniach. Rok 1917 to przecież czas I wojny światowej, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, oraz krwawej rewolucji bolszewickiej w Rosji. Dzisiaj z obawą patrzymy na naszą wschodnią granicę, za którą trwa barbarzyńska wojna wywołana przez Rosję i modlimy się o pokój dla udręczonej Ukrainy oraz o nawrócenie Rosji. Fatimska Pani, wstawiaj się za nami. Następna procesja fatimska – w środę 13 lipca po wieczornej Mszy Świętej.
M. Palica

Udostępnij: