NA PROGU NOWEGO CZASU

W ostatni dzień roku 2021 (31 grudnia) przyszliśmy do parafialnego wieczernika, aby stając przed obliczem Boga, podziękować za cały 2021 rok, przeprosić za to, co było w naszym życiu złe i prosić o błogosławieństwo na Rok Pański 2022. „To, co jest trudne, co wprowadza w nasze życie chaos, dzisiaj zawierzamy Panu Bogu i z nadzieją patrzymy na nowy rok prosząc, by w tej nadziei umacniała się nasza wiara i rozwijała miłość. To był trudny dla wszystkich rok, ale mimo to mamy Bogu za co dziękować. Przed nami nowy rok, nie wiemy, co nam przyniesie, ale my ludzie wierzący, stojąc na progu nowego czasu, patrzymy na przyszłość z optymizmem i nadzieją. I z tą nadzieją i optymizmem zawierzam Panu Bogu nasze miasto, naszą parafię i wszystkich parafian” – powiedział ks. proboszcz Wacław Nowak, rozpoczynając ostatnią w roku Mszę Świętą. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem ks. proboszcz podziękował Panu Bogu za wydarzenia zbawcze w naszej rodzinie parafialnej: za 9 pobłogosławionych związków małżeńskich, za 35 dzieci włączonych poprzez chrzest do Kościoła, za 93 dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego i za 92 młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, a także za życie tu na ziemi 153 osób, które odeszły do Domu Pana. Podziękował również za każdą Mszę Świętą i za każdą przyjętą komunię, za każdy sakrament pokuty i za wspólnoty działające w parafii, za zaangażowanie wiernych w życie parafii i za ich życzliwość. A na nowy 2022 rok prosił aby cała ludzkość zachowała się od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich, aby Kościół święty prowadził nas coraz bliżej ideału Ewangelii, aby Ojczyzna nasza była bezpieczna, aby nasze miasta i wsie rozwijały się, aby w rodzinach panowała miłość, a ludzie byli sobie braćmi. Swoją modlitwę zakończył słowami: „Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci nieznana. Niech Duch Święty nas prowadzi!” Kończąc ostatnią w roku 2021 Eucharystię, ksiądz proboszcz pobłogosławił Najświętszym Sakramentem jej uczestników.

Udostępnij: