MARYJO, PROWADŹ NAS BEZPIECZNIE

Wieczorem 13 lipca z figurą Matki Bożej Fatimskiej i z różańcami w dłoniach wyszliśmy na ulice naszej parafii, by upamiętnić 105. rocznicę trzeciego objawienia w Fatimie. Modliliśmy się przede wszystkim o pokój dla udręczonej Ukrainy, a także o spokój w naszej Ojczyźnie oraz we własnych intencjach. Procesję poprzedziła Msza Święta, podczas której ks. Marek Kawa przypomniał treść objawienia 13 lipca 1917 r. Maryja prosiła wtedy Łucję, Hiacyntę i Franciszka, żeby codziennie odmawiali Różaniec na Jej cześć dla uproszenia pokoju na świecie i dla przebłagania za grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Lipcowe objawienie uznaje się za najważniejsze i często nazywa tajemnicą fatimską. Pierwsza jej część zawiera wizję piekła, druga mówi o nabożeństwie do Serca Jezusa, trzecia to wizja cierpień Kościoła i Ojca Świętego. Mówiąc o trzecim objawieniu, ks. Marek w swoich rozważaniach skupił się na tym, czego dzisiaj doświadczamy: „Teraz, kiedy wojna jest tak blisko nas i kiedy zapowiadana jest kolejna fala pandemii, wszyscy przeżywamy czas cierpienia i obawy o los swój i swoich bliskich. I pytamy: Panie Boże, kiedy to się skończy? Dokąd nas prowadzisz? Maryja już dawno o tym mówiła, prosiła o modlitwę, tylko ludzie Jej nie słuchali. Módlmy się więc dzisiaj, aby na świecie zapanował pokój, aby nie opanowała świata klęska głodu, aby choroby nas nie nękały i by Maryja prowadziła nas bezpiecznie po drogach naszego życia”.
Następna procesja fatimska – 13 sierpnia (sobota), po wieczornej Mszy Świętej.

Udostępnij: