KAPŁAŃSKIE „URODZINY”

Dla księży dzień święceń kapłańskich jest tak samo ważny – a może bardziej – jak dla nas świeckich dzień urodzin. Święcenia kapłańskie są bowiem niczym pieczęć potwierdzająca narodziny nowego człowieka, człowieka oddanego Bogu. 14 października swoje dziesiąte kapłańskie „urodziny” świętował ks. Marek Kawa, posługujący w naszej parafii od lipca ubiegłego roku. Towarzyszyliśmy mu w tej ważnej chwili swoją modlitwą, dziękując za pracę duszpasterską, za piękne kazania i za życzliwość. A także za pracę z młodzieżą, którą przygotowuje do sakramentu bierzmowania, oraz za opiekę nad Wspólnotą Światło i Kręgiem Biblijnym. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył ks. Marek. Razem z nim sprawowali ją ks. kan. Bogdan Schmidt oraz goszczący właśnie w Goleniowie salezjanin o. Roman Olesiński, który od 50 lat jest misjonarzem w dżungli amazońskiej (Peru). W kazaniu ks. Marek mówił, jak ważne dla każdego człowieka jest to, by został zauważony i doceniony. „Gorzej, gdy mimo starań tak nie jest. Nie powinien się jednak załamywać, bo przecież jest Bóg, który go doceni, spojrzy na niego z uznaniem i da nagrodę taką, o jakiej jeszcze nie myśli”. Ta myśl przewijała się też w słowach, jakie pod adresem ks. Marka skierował w swoim i ks. proboszcza imieniu ks. Bogdan Schmidt. Doceniając pracę ks. Marka w parafii, życzył mu, by doczekał takiego jubileuszu jaki niedawno obchodził on sam (60 lat). Życzenia błogosławieństwa Bożego na kolejne lata pracy duszpasterskiej oraz jak najdłuższego posługiwania w naszej parafii złożyli ks. Markowi przedstawiciele parafian, ministrantów oraz Wspólnoty Światło i Kręgu Biblijnego. Księże Marku, życzymy Ci gorącej wiary, która zapala innych, nadziei, która nigdy nie wygasa i miłości tak Boga jak ludzi. I nieś nam z radością Dobrą Nowinę.

Udostępnij: