KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela (24 czerwca) na zawsze wpisała się w dorosłe życie ks. kan. Bogdana Schmidta. Tego dnia w 1962 roku z rąk biskupa Wilhelm Pluty otrzymał święcenia kapłańskie. Od tamtej chwili minęło 61 lat, dla Księdza Kanonika naznaczonych gorliwą służbą Bogu i ludziom, której przyświecały słowa, jakie wybrał na swoją kapłańską drogę: „Jezu, spraw, abym był kapłanem według słowa Twego”. Podczas sobotniej Mszy Świętej przypomniał te słowa, dziękując Panu Bogu za dar powołania, za długie życie i za ludzi, których w czasie posługi kapłańskiej spotykał. Z tych 61 lat najwięcej, bo blisko 50 spędził w Goleniowie. Jako pierwszy proboszcz nowo powstałej w 1974 roku parafii Świętego Jerzego od podstaw budował rodzinę parafialną oraz jej „bazę” materialną; to dzięki jego zabiegom mamy dzisiaj piękny kościół. Mimo że od 10 lat ks. Bogdan nie pełni już funkcji proboszcza, nadal aktywnie pracuje w parafii. I za to wszystko Dostojnemu Jubilatowi podziękował ks. proboszcz Wacław Nowak oraz przedstawiciele wspólnoty parafialnej, życząc mu wszelkich Bożych łask i pogody ducha, a przede wszystkim dobrego zdrowia, by w przyszłym roku mógł ze swymi parafianami świętować jubileusz 50-lecia parafii i swoją 50-letnią w niej posługę. Księże Kanoniku, niech Ci Dobry Bóg błogosławi na wszystkie dni, jakie przed Tobą, a Święty Jerzy otacza swoją opieką.

Udostępnij: