Godzina Łaski

8 grudnia Kościół obchodził Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na prośbę Maryi wyrażoną podczas objawień we włoskim Montichiari, tego samego dnia w południe sprawowana jest w kościołach wyjątkowa Msza Święta – Godzina Łaski dla całego świata. „Cały rok czekamy na tę chwilę, kiedy w Godzinie Łaski możemy stanąć przed Niepokalanie Poczętą, aby przez Jej orędownictwo zanieść do Boga nasze modlitwy i prośby, nasze cierpienia fizyczne i duchowe oraz wszystkie trudne sprawy, które wydają się nam nie do załatwienia” – rozpoczął Eucharystię ks. proboszcz Wacław Nowak, po czym odczytał kilkadziesiąt złożonych na kartkach intencji, dodając do nich te, które parafianie przynieśli w sercach. Dominowały prośby o nawrócenie tych, którzy oddalili się od Kościoła i Boga, o wyrwanie z nałogów tych, którzy się pogubili, o zdrowie dla siebie i swoich bliskich oraz o pokój w Ojczyźnie i na świecie, szczególnie w Ukrainie. Pamiętaliśmy także o posługujących w naszej parafii siostrach ze Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, dla których 8 grudnia jest świętem patronalnym, oraz o wdowach konsekrowanych, wyświęconych 8 grudnia 2017 r. przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłoszony został 8 grudnia 1854 roku przez Ojca Świętego Piusa IX bullą Ineffabilis Deus.
M. Palica

 

Udostępnij: