FATIMSKIE PIELGRZYMOWANIE

W 105. rocznicę objawień w Fatimie parafialna wspólnota Światło udała się na pielgrzymkę do miejsc, które te objawienia upamiętniają. Nie do Portugalii, bo to prawie 3000 km, ale znacznie bliżej – do Szczecina. Najpierw zawitaliśmy do Sanktuarium Dzieci Fatimskich na Osiedlu Kasztanowym. Poza jedną osobą, nikt z 31-osobowej grupy wcześniej w tym sanktuarium nie był, z zachwytem więc przyglądaliśmy się wystrojowi świątyni, który tworzy niezwykły klimat i symbolicznie przenosi w miejsce objawień. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą w naszej intencji sprawował ks. proboszcz Wacław Nowak, a potem z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści gospodarza tego miejsca ks. Marka Maciążka o tym, jak Bóg inspirował go do działań, by takie sanktuarium – jedyne w świecie – powstało. Zwrócił uwagę na znajdującą się w centrum replikę kaplicy w Fatimie, obok której stoi figura Matki Bożej przywieziona z Fatimy w 2005 roku. Na ścianach znajdują się obrazy związane z objawieniami sprzed 105 laty, przede wszystkim wizerunki świętych pastuszków Hiacynty i Franciszka oraz Łucji. Mówił też o cudach, jakie za wstawiennictwem Dzieci Fatimskich miały miejsca. Drugim punktem tej krótkiej fatimskiej pielgrzymki było Sanktuarium MB Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym. Przywitał nas i zaprosił na różańcowe spotkanie z Panią Fatimską ks. proboszcz Henryk Sillko. Inne w klimacie ale równie piękne sanktuarium zbudowane zostało w latach 1987-88 jako wotum dziękczynne dla MB Fatimskiej za uratowanie życia św. Jana Pawła II. Przedmiotem kultu jest tu figura MB wykonana w Fatimie, a podarowana Szczecinowi przez ruch maryjny „Błękitna Armia” z Francji i Stanów Zjednoczonych. Oba fatimskie sanktuaria dostarczyły uczestnikom pielgrzymki wielu duchowych przeżyć i głębokich wzruszeń i zaowocowały deklaracją o codziennym odmawianiu różańca. Zachęcamy i inne grupy modlitewne, zwłaszcza róże Żywego Różańca, by te dwa wyjątkowe miejsca odwiedziły.

Maria Palica

Udostępnij: