FATIMSKA PANI, WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI

Fatima, 13 czerwca 1917 r., Matka Boża po raz drugi objawia się trojgu pastuszkom – Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Na pytanie Łucji, czego sobie od nich życzy, odpowiada: Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca i odmawiali codziennie Różaniec. Prośba Maryi i nas współczesnych dotyczy i dlatego w 106 rocznicę tego wydarzenia wyszliśmy na ulice parafii z Jej figurą  i różańcami w dłoniach, aby dać świadectwo naszej wiary i naszego uwielbienia dla Matki Bożej, polecając Jej  prośby i intencje. Procesja fatimska poprzedzona została Mszą Świętą, podczas której ks. proboszcz Wacław Nowak powiedział: „Jak dzieci fatimskie kolejny raz przychodzimy na spotkanie z Panią Fatimską pełni ufności powierzając jej sprawy, które wypełniają nasze serca i prosząc, by prowadziła nas bezpiecznie do Boga i Swojego Syna”. Rozważając tajemnice bolesne Różańca i śpiewając pieśń „Z dalekiej Fatimy” szliśmy za Maryją ulicami Andersa, Aleja Róż, Reymonta i Prusa. Drugi w tym roku wieczór fatimski zakończył się  Apelem Jasnogórskim w parafialnym wieczerniku i gorącą prośbą: Fatimska Pani, wstawiaj się za nami. Następna procesja fatimska – w czwartek 13 lipca po wieczornej Mszy Świętej.

Udostępnij: