DOŚWIADCZYĆ KRZYŻA

Niosąc na ramionach krzyż i śpiewając pieśni pasyjne kilkuset goleniowian przeszło wieczorem 4 kwietnia spod kościoła Świętego Jerzego do kościoła Świętej Katarzyny, dając świadectwo swojej wiary i symbolicznie doświadczając krzyża. Drogę Krzyżową poprowadził ks. Rafał Sorkowicz z parafii Świętej Katarzyny, a wielki drewniany krzyż nieśli przedstawiciele różnych stanów: kapłani, Rycerze Maryi, członkowie Żywego Różańca, mężczyźni, kobiety, matki i ojcowie, babcie i dziadkowie, dziewczęta i chłopcy. Za krzyżem w modlitewnym skupieniu szli wierni z obu parafii, rozważając mękę Chrystusa i śpiewając pieśni pasyjne. Nieśli swoje osobiste krzyże, powierzając Jezusowi cierpienie i mdląc się o pokój dla udręczonej Ukrainy. Dla uczestników tego wydarzenia było to bardzo osobiste doświadczenie krzyża, ale też dawało wiarę i nadzieję, że tak jak jak po śmierci na krzyżu przyszedł czas Zmartwychwstania, tak też przyjdzie czas radości dla każdego z nas, a dla udręczonej Ukrainy czas pokoju.

Udostępnij: