CZAS ŁASKI

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) o godz. 12.00 sprawowana była w naszym kościele wyjątkowa Msza Święta. To odpowiedź na prośbę Maryi, aby 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. „Niepokalanie Poczęta przywołuje nas dzisiaj na Godzinę Łaski, byśmy przez Jej orędownictwo zanieśli do Boga nasze modlitwy i prośby, nasze cierpienia fizyczne i duchowe oraz wszystkie trudne sprawy, które wydają się nam nie do załatwienia” – rozpoczął Eucharystię ks. proboszcz Wacław Nowak, po czym odczytał kilkadziesiąt złożonych na kartkach intencji, dodając do nich te, które parafianie przynieśli w sercach. W ten czas łaski prosiliśmy za pośrednictwem Maryi przed wszystkim o zdrowie dla siebie i swoich bliskich, o nawrócenie tych, którzy oddalili się od Kościoła i Boga, o wyrwanie z nałogów tych, którzy się pogubili, oraz o pokój w Ojczyźnie i na świecie. Pamiętaliśmy także o siostrach ze Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, dla których 8 grudnia jest świętem patronalnym. Wszystkie te intencje ks. proboszcz złożył na ołtarzu prosząc Maryję, aby zechciała zanieść je przed oblicze Boga. W kazaniu ksiądz proboszcz mówił o tym, że życie Maryi – Matki Boga było równie trudne i naznaczone cierpieniem jak nas – żyjących tu i teraz. „Jeżeli Ona, Niepokalanie Poczęta, wybrana na Matkę Syna Bożego tak samo jak my doświadczała bólu i cierpienia, to pokazała, że najpiękniejszy nawet człowiek nie jest wolny od tego, co niesie życie. Ale Jej celem nie było to, co na ziemi, a Niebo, spotkanie z Bogiem. Dlatego nie patrzmy na nasze życie przez pryzmat ludzki, ale tak jak Maryja przez pryzmat Nieba”. Swoje rozważania zakończył słowami: „Wpatrzeni w Niepokalanie Poczętą żyjmy tak, by się tu na ziemi nie pogubić, by jak Ona wychwalać Boga, by uszczęśliwiać innych nawet jeśli sami cierpimy. I to jest sens naszego chrześcijańskiego życia i takiego życia uczy nas Maryja”. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłoszony został 8 grudnia 1854 roku przez Ojca Świętego Piusa IX bullą Ineffabilis Deus.

Udostępnij: