Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Radosnym „Alleluja!” i procesją rezurekcyjną w nocy z soboty na niedzielę powitaliśmy w parafialnym wieczerniku Zmartwychwstałego Chrystusa. Zakończył się czas oczekiwania, zaczął czas świętowania. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy w Wielką Sobotę o godz. 22.00 Wigilią Paschalną. Liturgii składającej się z czterech części, z których każda odwołuje się do innego symbolu nowego życia (światła, słowa, wody i uczty), przewodniczył ks. proboszcz Wacław Nowak. Przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień i paschał, który zapalił poświęconym ogniem, a następnie wniósł do ciemnego kościoła, śpiewając trzykrotnie: „Światło Chrystusa”. W progu najpierw kapłani, a potem wierni zapalali od od paschału świece i przekazywali Światło Chrystusa kolejnym osobom. Tę część zakończyła pieśń „Weselcie się”, zaśpiewana przez ks. Marka Kawę Chwilę później rozpoczęła się druga część Wigilii Paschalnej – Liturgia Słowa. Składała się z siedmiu czytań i psalmów, ukazujących historię zbawienia. Słowo Boże czytali i psalmy śpiewali parafianie. Przed Ewangelią zabrzmiał uroczysty śpiew „Alleluja” i zaczęła się liturgia chrzcielna. Po Litanii do Wszystkich Świętych wierni z zapalonymi świecami odnowili przyrzeczenie chrzcielne, a ks. proboszcz symbolicznie ich poświęcił. Kazanie wygłosił ks. Marek Kawa. Ostatnią częścią celebracji była liturgia eucharystyczna, która zakończyła się uroczystą procesją rezurekcyjną. Przy dźwiękach dzwonków i radosnym śpiewie ogłosiliśmy całemu światu, że Chrystus Zmartwychwstał, a światło Zmartwychwstałego rozjaśnia mrok nocy. Na zakończenie odśpiewany został hymn Te Deum, a ks. proboszcz Wacław Nowak podziękował tym, którzy sprawili, że Liturgia Wielkiej Nocy miała taką piękną oprawę i błogosławiąc na rozejście, życzył wszystkim radosnego świętowania.

Udostępnij: