„A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” Łk 2, 1-14

W moim i twoim życiu, pojednani z Jezusem, pojednani z drugim człowiekiem, z otwartym sercem, z miłością stajemy w Tajemnicy Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi na świat, przynosi pokój, przynosi miłość, przynosi zgodę, życzliwość, poszanowanie, to wszystko co ma ubogacać każdego z nas. W tę noc pragniemy dziękować Jezusowi, za dar obecności, że stał się człowiekiem. Dzisiaj pielgrzymujemy duchowo do Betlejemskiej groty, w której narodził się Jezus Chrystus Boży Syn, Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Ks. proboszcz Wacław Nowak zaakcentował, że warto w tą noc i każdym dniu wracać do nauczania Jana Pawła II „ Kościół przyniósł Polsce Chrystusa”. Nie można Chrystusa wyłączyć z historii człowieka, z historii która była i która nastąpi – to zbawienie tu i teraz, w czasie w którym każdy z nas żyje. “Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” [Łk 2, 10-11]. W tą noc chcemy otworzyć nasze serca, chcemy w te serca które są otwarte na Boga przyjąć Komunię świętą, przyjąć Jezusa, by zamieszkał w nas, stał się prawdziwym Emanuelem „Bóg z nami”, to tam w sercu twoim dokonuje się cud Bożego Narodzenia. To cud Bożego Narodzenia w naszych rodzinach.
Robert Żuk

Udostępnij: