Gazeta parafialna „Święty Jerzy”

Miesięcznik parafialny wydawany od 2012. Opisuje wydarzenia naszej wspólnoty parafialnej oraz
Kościoła powszechnego, spełniając funkcję informacyjną i ewangelizacyjną. Ukazuje się 24 dnia każdego
miesiąca. Ambicją zespołu redakcyjnego, który tworzą: ks.Wacław Nowak, ks. Paweł Michniewicz,
Beata Prusik, Maria Palica, Agnieszka Chabraszewska i Sylwia Sobolewska, jest dotrzeć ze słowem
pisanym do możliwie dużej grupy parafian.Opieka duchowa: ks. proboszcz Wacław Nowak; redaktor naczelny: Beata Prusik.

Udostępnij: