Gazetka św. Jerzego

„Święty Jerzy”, miesięcznik parafii pw. św. Jerzego w Goleniowie. Dostępny za dobrowolną ofiarę.

Zespół redakcyjny: ks. Wacław Nowak, Beata Prusik, Maria Palica, Agnieszka Chabraszewska, Sylwia Sobolewska, Marta Rucińska („JERZYk”). Stali współpracownicy: Zbigniew Stanuch, Maciej Wójcik.

Redakcja: 72-100 Goleniów, ul. Andersa 6, tel. 607 307 209, 91 418 25 97. e-mail: parafia@swjerzy.goleniow.pl

Skład: „Gazeta Goleniowska”.  Druk: Drukarnia „Arkusz”, 72-100 Goleniów, ul. Krzywoustego 31, tel. 91 407 21 70.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

Udostępnij: