Rocznica Święceń ks.kan Bogdana Schmita

W uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) pięćdziesiątą siódmą rocznicę święceń kapłańskich obchodził ks. kanonik Bogdan Schmidt. Z Goleniowem, jest On związany od 45 lat.