Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Udostępnij:

Modlitwa W intencji chorych na koronawirus

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji osób zmagających się z koronawirusem, ich rodzin oraz naszego społeczeństwa. Będziemy spotykać się w naszym kościele na modlitwie od 11 – 15.03 o godzinie 20.00. Jeśli nie możesz uczestniczyć zapraszamy do łączności duchowej oraz trwaniu w tej modlitwie poprzez media. Bądźmy wspólnotom szczególnie teraz, gdy strach zamyka drzwi i serca.

Udostępnij:

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020

W tym roku EDK Goleniów wyrusza w dniu 3 kwietnia po mszy świętej, która jest zaplanowana na godzinę 20:00 w kościele św, Katarzyny. Po mszy świętej wyruszamy na przygotowane 3 trasy, które przebiegają przez okoliczne miejscowości wkoło Goleniowa.
1. Trasa Kardynała Wyszyńskiego – 34 km
2. Trasa św. Jerzego – 45 km
3. Trasa św. Katarzyny – 56 km
Szczegóły przebiegu poszczególnych tras na stronie edk.org.pl w zakładce trasy zachodniopomorskie. Rejestracja uczestników startuje 26 lutego tj. w Środę Popielcową. Rejestracja poprzez stronę edk.org.pl

Udostępnij:

MODLITWA I ZABAWA

Działająca w naszej parafii wspólnota ŚWIATŁO w sobotę 29 lutego obchodziła swoje
piąte „urodziny”. Było uroczyście a zarazem radośnie. Świętowanie pięciu lat pracy rozpoczęła Msza Święta, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wspólnoty i jej owoce oraz modliliśmy się o błogosławieństwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Sprawował ją opiekun duchowy wspólnoty ks. Paweł Michniewicz, który w swoim kazaniu mówił wiele o oddaniu i miłości, z jakimi rodzice opiekują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. To – jak stwierdził – jest też rodzaj powołania. Podkreślił przy tym, jak ważna jest w takiej sytuacji bliska relacja z Panem Bogiem i jak potrzebne w każdej chwili życia powierzanie Mu siebie, swoich trosk i radości. Na koniec życzył wszystkim znajdowania wsparcia we wspólnej modlitwie, w wielbieniu Boga śpiewem i we wzajemnych kontaktach. Druga część urodzinowego świętowania odbyła się w gościnnych progach biblioteki. Były gry i zabawy (największą atrakcję stanowiło “wejście” w wielką bańkę mydlaną) oraz retrospektywna wystawa fotograficzna. Był też urodzinowy tort, czas na rozmowy i dużo radości, a na koniec wspólne zdjęcie. Wspólnota ŚWIATŁO swoim działaniem obejmuje rodziny, w których są osoby z deficytami rozwojowymi. Następna Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół – w sobotę, 28 marca, o godz. 12.00. Po mszy – warsztaty wykonywania palm i ozdób wielkanocnych. Przyjść może każdy. Zapraszamy! Może i Ty znajdziesz w tej wspólnocie swoje miejsce.
M.Palica

Udostępnij:

Nawracajmy się…

Od posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową (26 lutego) czas Wielkiego Postu. Przez 40 kolejnych dni będziemy przygotowywać się do najważniejszego w roku liturgicznym wydarzenia – Zmartwychwstania Jezusa. Razem z Nim przebywać będziemy na pustyni, modląc się i poszcząc, i razem z Nim będziemy szli Drogą Krzyżową, rozważając Jego mękę. W naszym kościele w Środę Popielcową sprawowane były cztery Msze Święte – o 7.00. 10.00 (na zdjęciach), 17.00 oraz 18. 30. Na wszystkich kapłani posypywali głowy wiernych popiołem mówiąc: “Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”.  O tym, że Wielki Post dla wszystkich powinien być czasem pokuty i pojednania z Bogiem, przypomina wystrój naszego kościoła i wezwanie “Ofiaruj Bogu wszystko i każdego dnia”. Mówił o tym również ks. proboszcz Wacław Nowak, który celebrował Mszę św. o godz. 10.00. Środę Popielcową porównał do bramy, przez którą wchodzimy w czas Wielkiego Postu. “Ale nim przejdziemy przez tę bramę, skonfrontujmy nasze życie z tym, czym według zamysłu Boga jest Wielki Post. To czas nawrócenia, to modlitwa, post i jałmużna” – powiedział m. innymi. Zachęcał, abyśmy w swoich sumieniach odpowiedzieli na pytania, jaka jest nasza modlitwa, jak pojmujemy post i jak potrafimy się dzielić tym co mamy z innymi. Wiele miejsca w swoich rozważaniach poświęcił postowi. Jak mówił: “Post to jeden ze środków pokuty, ale to także sposób powiedzenia Panu Bogu, że jesteśmy gotowi zrezygnować z czegoś, co dla nas jest ważne. Ale to także unikanie tego, co złe”. Kończąc swoje rozważnia zachęcał ks. proboszcz wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych – Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są w każdy piątek Wielkiego Postu – o godz. 17.00 dla dzieci, o godz. 18.00 – dla dorosłych, Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17.45.

Udostępnij:

4 LATA KS. PAWŁA

“Dzień święceń kapłańskich to najważniejszy dzień w życiu kapłana, dzień, który pamięta się do końca życia” – powiedział rozpoczynając Mszę Świętą ks. Paweł Michniewicz, który 20 lutego w naszej wspólnocie parafialnej obchodził 4 rocznicę tego wydarzenia. W tym roku dzień święceń ks. Pawła wypadł w czwartek, kiedy w naszej parafii modlimy się za powołanych i o nowe powołania; w ten czwartek naszą modlitwą otoczyliśmy przede wszystkim ks. Pawła.  Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył jubilat; razem z nim przy ołtarzu stanęli ks. proboszcz Wacław Nowak, ks. Janusz Mieszkowski – proboszcz parafii w Chojnie, w której przed przyjściem do Goleniowa posługę pełnił ks. Paweł, oraz ks. Krzysztof Kontek, również z chojeńskiej parafii. Kazanie, skierowane przede wszystkim do ks. Pawła, wygłosił ks. Kontek. Nawiązując do Ewangelii czytanej tego dnia życzył mu, aby słowa w niej zawarte stały się dla niego drogowskazem w posłudze kapłańskiej. Kończąc, powiedział: “Idąc za głosem Chrystusa i wskazaniami papieża Franciszka, w naszym codziennym życiu coraz bardziej powinniśmy wchodzić w życie ubogich – zarówno materialnie jak i duchowo – i nieść im pomoc. Niech słowa: >Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego< pozwolą nam zrozumieć, że służąc człowiekowi, służymy samemu Chrystusowi”. Po Eucharystii ks. proboszcz Wacław Nowak podziękował ks. Pawłowi za jego oddaną pracę na rzecz parafii, zwłaszcza za stworzenie młodzieżowej grupy teatralnej, w wykonaniu której parafianie obejrzeli dwukrotnie Jasełka oraz bardzo realistyczną Pasję, a także za opiekę nad kilkoma wspólnotami i utworzenie Kręgu Biblijnego. Życzył mu błogosławieństwa Bożego na kolejne lata kapłaństwa, mocy w pokonywaniu trudności i satysfakcji w pracy duszpasterskiej. Życzenia ks. Pawłowi złożyli również ministranci, przedstawiciele wspólnot parafialnych oraz parafianie. Oprawę muzyczną zapewniła schola Per Dio, a swoją modlitwą wspierała ks. Pawła kilkuosobowa reprezentacja parafian z Chojny. Wszystkim za towarzyszenie mu w tym wyjątkowym dniu ks. Paweł podziękował, prosząc jednocześnie, by i na co dzień w modlitwie o nim pamiętać. Księże Pawle! Życzymy wielu Bożych łask, matczynej opieki Maryi, życzliwości ludzi i radości z pełnienia posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Udostępnij:

Światowy Dzień Chorego

11 lutego, jak każdego jedenastego dnia miesiąca w naszym kościele sprawowana była Msza Święta w intencji osób chorych, cierpiących i samotnych oraz opiekujących się nimi.
Lutowy dzień jest jednak szczególny, prowadzi nas bowiem do Lourdes, do miejsca słynącego z uzdrowień i do źródła Światowego Dnia Chorego, który w 1992 roku ustanowił św. Jan Paweł II. Naszej modlitwie o zdrowie dla siebie i naszych bliskich towarzyszyły słowa: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. A my z ufnością wpatrzeni w Chrystusa, powierzaliśmy Mu nasz ból fizyczny i cierpienie psychiczne. Chorych, cierpiących, samotnych i ich opiekunów swoją modlitwą otoczył sprawujący tę Eucharystię ks. Paweł Michniewicz. Po Komunii Świętej osobom w stanie łaski uświęcającej udzielił sakramentu namaszczenia chorych, a wszystkich obecnych pobłogosławił Najświętszym Sakramentem. Msze Święte w intencji osób chorych, samotnych i ich opiekunów z osobistym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem sprawowane są w naszej parafii każdego 11 dnia miesiąca o godz. 10.00.

Udostępnij: