UMOCNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

UMOCNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
We wtorek 15 czerwca 94-osobowa grupa młodzieży przyjęła sakrament bierzmowania. Na prośbę ks. proboszcza Wacława Nowaka oraz przedstawicieli rodziców sakramentu potwierdzającego dojrzałość chrześcijańską udzielił młodym ludziom arcybiskup Andrzej Dzięga. Poza młodzieżą z naszej parafii, do bierzmowania przystąpili również młodzi z parafii w Borzysławcu, na os. Helenów, w Krępsku oraz w Żarnowie. Koncelebrowanej Mszy Świętej, podczas której ten doniosły akt miał miejsce, przewodniczył arcybiskup Andrzej Dzięga. Razem z nim Eucharystię sprawowali: nasz proboszcz ks. Wacław Nowak, proboszcz parafii w Borzysławcu ks. Adam Staśkowiak, proboszcz parafii Helenów ks. Janusz Skałecki, posługę w konfesjonale pełnił proboszcz parafii w Mostach ks. Henryk Marszałek. Uroczysty charakter wydarzenia podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu scholii „Per Dio”, czytanie słowa Bożego przez młodzież oraz niesione przez nią dary ołtarza. Homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga. Tłumaczył młodym ludziom, jak powinni rozumieć sakrament bierzmowania i prosił, by pozostali wierni Chrystusowi przez całe swoje życie. Skierowane do młodych przesłanie zakończył słowami: „Dzieci drogie, otwórzcie się na dar Bożego Ducha, przyjmijcie ten dar i niech przemieni on blaskiem prawdy wasze myśli. Niech mocą swoją umocni waszą wolę, niech żarem miłości rozpali wasze serca, abyście tęsknili za wspólnotą, za jednością, byście potrafili być w nowym czasie ludźmi Bożego Ducha, ludźmi jednej myśli, jednego ducha i jednego serca. Idź więc w ten nowy czas i niech także przez ciebie dobry Bóg odnawia i uświęca oblicze tej ziemi”. Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotował ks. Paweł Michniewicz.

Udostępnij: