Tu wszystko się zaczęło

Wieczorna Msza Święta 9 września była przypomnieniem wydarzenia sprzed 75 laty. To tej wrześniowej niedzieli 1945 roku, kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, w małym kościele św. Jerzego polski kapłan Franciszek Włodarczyk TChr odprawił pierwszą Mszę Świętą dla nielicznej wtedy grupy Polaków zamieszkującej w Goleniowie „To było jedyne miejsce w Goleniowie, gdzie przybyły dzień wcześniej ks. Włodarczyk mógł odprawić niedzielną Msze Świętą. Kościół św. Katarzyny, jak całe centrum miasta, leżał w gruzach. I to wokół kościoła św. Jerzego mogło zacząć rozwijać się życie religijne w polskim Goleniowie. To wtedy i w tym miejscu wszystko się zaczęło, tu wokół kapłana zaczęli gromadzić się ludzie, budując Kościół katolicki w protestanckim od kilku wieków mieście. Kapłan w tamtym czasie był nie tylko duszpasterzem, ale także człowiekiem, który jednoczył ludzi przybyłych z różnych stron i wspierał ich w tych trudnych czasach. Tu, w kościele, ludzie znajdowali poczucie bezpieczeństwa i mogli kultywować wiarę swoich ojców. A ich wiara po wojennych przeżyciach była szczególnie mocna” – mówił ks. proboszcz Wacław Nowak, przywołując tamten dzień. – „Chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu za dar ks. Włodarczyka, za ludzi zgromadzonych na pierwszej Mszy Świętej 75 lat temu. Chcemy także prosić, by to wszystko, co wtedy się zaczęło w naszym kościele, było nie tylko silniejsze, mocniejsze i trwalsze, ale także by wiara nas, współczesnych, była choć w połowie tak gorąca, jak tamtej wspólnoty”. Obszerny artykuł o pierwszej Mszy Świętej oraz roli ks. Franciszka Włodarczyka w budowaniu wspólnoty parafialnej i jednoczeniu ludzi wokół Kościoła zamieściliśmy we wrześniowym numerze naszego miesięcznika „Święty Jerzy”. O tym ważnym dla goleniowian wydarzeniu pisał również tygodnik katolicki „Niedziela”. Dzisiaj żyjemy w innych czasach, inni są ludzie i inny parafialny kościół. Z tamtego, w którym pierwszą Mszę Świętą odprawił ks. Franciszek Włodarczyk, po rozbudowie została tylko jedna ściana z pięknym witrażem św. Jerzego (wtedy było to główne wejście do świątyni, teraz jest boczne) oraz 6 małych witraży w ścianie po prawej stronie. Wydarzenie sprzed 75 laty upamiętnia tablica umocowana na ścianie kościoła podczas obchodów 70. rocznicy pierwszej Mszy św. w 2015 roku, a pierwszego proboszcza książka dra Zbigniewa Stanucha pt. Ksiądz Franciszek Włodarczyk. Portret kapłana z okresu posługi duszpasterskiej w Goleniowie 1945-53.

Udostępnij: