Święty zwycięża

Święty zwycięża
Pod hasłem „Święty zwycięża” po raz piąty nasza parafia zorganizowała Marsz Świętych. Odbył się 31
października jako alternatywa dla obcego polskiej kulturze halloween.
Kilkadziesiąt osób, w tym kilkoro przebranych za świętych dzieci, w radosnym i kolorowym pochodzie
przeszło ulicami Andersa, Sportową i Szczecińską na cmentarz, śpiewając wesołe piosenki o świętych i
odmawiając różaniec. Razem z nimi szli święci obecni w relikwiach oraz w niesionych przez dzieci ich
wizerunkach. Marsz zakończył się przy cmentarnym krzyżu, pod którym złożono zapalone znicze, a ks.
Paweł Michniewicz poprowadził modlitwę za zmarłych z rodzin uczestników tego wydarzenia i za
wszystkich, którzy tu na zawsze spoczęli. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.

Udostępnij: