Papież nadziei

18 maja 1920 r. urodził się Święty Jan Paweł II, największy z Polaków, orędownik pokoju i pojednania, który zmienił oblicze świata i Kościoła. W dniu urodzin św. Jana Pawła II i w niedzielę go poprzedzającą (17 maja) we wszystkich kościołach w Polsce sprawowane były Msze Święte dziękczynne za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Główne uroczystości odbywały się 17 maja w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Transmitowanej przez TVP Mszy Świętej przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W obchody tej ważnej dla Polaków rocznicy włączyła się również nasza parafia. Ks. Paweł Michniewicz, który uroczystej Mszy św. w poniedziałek 18 maja przewodniczył, przypomniał drogę kardynała Karola Wojtyły na Piotrowy tron i Jego niezwykły pontyfikat. Podkreślił, że Jan Paweł II był pierwszym po wielu wiekach następcą św. Piotra nie-Włochem, pierwszym Słowianinem na czele Kościoła i pierwszym papieżem, który wyszedł poza mury Watykanu. W czasie 27-letniego pontyfikatucJan Paweł II odwiedził 132 kraje, kilkakrotnie Polskę. Znamienna była zwłaszcza Jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w 1979 roku, podczas której padły słowa: „Nie lękajcie się” i która zaowocowała przemianami ustrojowymi w naszym kraju. Podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1987 roku św. Jan Paweł II stanął również na Ziemi Goleniowskiej. Wydarzenie to upamiętnia ustawiona 10 lat później przed naszym kościołem figura Jana Pawła II. Od kilku lat św. Jan Paweł II jest z nami także w relikwiach, którym oddajemy cześć każdego 22 dnia miesiąca, oraz w witrażu. W niedzielę w polskich kościołach odczytywany był list pasterski biskupów polskich skierowany do wiernych z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II. Piszą w nim m. in.: „Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra (16 października 1978 r. – przyp. MP) otworzył nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: >Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!<. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze. (…) Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu”.
Udostępnij: