Nawracajmy się…

Od posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową (26 lutego) czas Wielkiego Postu. Przez 40 kolejnych dni będziemy przygotowywać się do najważniejszego w roku liturgicznym wydarzenia – Zmartwychwstania Jezusa. Razem z Nim przebywać będziemy na pustyni, modląc się i poszcząc, i razem z Nim będziemy szli Drogą Krzyżową, rozważając Jego mękę. W naszym kościele w Środę Popielcową sprawowane były cztery Msze Święte – o 7.00. 10.00 (na zdjęciach), 17.00 oraz 18. 30. Na wszystkich kapłani posypywali głowy wiernych popiołem mówiąc: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”.  O tym, że Wielki Post dla wszystkich powinien być czasem pokuty i pojednania z Bogiem, przypomina wystrój naszego kościoła i wezwanie „Ofiaruj Bogu wszystko i każdego dnia”. Mówił o tym również ks. proboszcz Wacław Nowak, który celebrował Mszę św. o godz. 10.00. Środę Popielcową porównał do bramy, przez którą wchodzimy w czas Wielkiego Postu. „Ale nim przejdziemy przez tę bramę, skonfrontujmy nasze życie z tym, czym według zamysłu Boga jest Wielki Post. To czas nawrócenia, to modlitwa, post i jałmużna” – powiedział m. innymi. Zachęcał, abyśmy w swoich sumieniach odpowiedzieli na pytania, jaka jest nasza modlitwa, jak pojmujemy post i jak potrafimy się dzielić tym co mamy z innymi. Wiele miejsca w swoich rozważaniach poświęcił postowi. Jak mówił: „Post to jeden ze środków pokuty, ale to także sposób powiedzenia Panu Bogu, że jesteśmy gotowi zrezygnować z czegoś, co dla nas jest ważne. Ale to także unikanie tego, co złe”. Kończąc swoje rozważnia zachęcał ks. proboszcz wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych – Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są w każdy piątek Wielkiego Postu – o godz. 17.00 dla dzieci, o godz. 18.00 – dla dorosłych, Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17.45.

Udostępnij: