MODLITWA I ZABAWA

Działająca w naszej parafii wspólnota ŚWIATŁO w sobotę 29 lutego obchodziła swoje
piąte „urodziny”. Było uroczyście a zarazem radośnie. Świętowanie pięciu lat pracy rozpoczęła Msza Święta, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wspólnoty i jej owoce oraz modliliśmy się o błogosławieństwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Sprawował ją opiekun duchowy wspólnoty ks. Paweł Michniewicz, który w swoim kazaniu mówił wiele o oddaniu i miłości, z jakimi rodzice opiekują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. To – jak stwierdził – jest też rodzaj powołania. Podkreślił przy tym, jak ważna jest w takiej sytuacji bliska relacja z Panem Bogiem i jak potrzebne w każdej chwili życia powierzanie Mu siebie, swoich trosk i radości. Na koniec życzył wszystkim znajdowania wsparcia we wspólnej modlitwie, w wielbieniu Boga śpiewem i we wzajemnych kontaktach. Druga część urodzinowego świętowania odbyła się w gościnnych progach biblioteki. Były gry i zabawy (największą atrakcję stanowiło „wejście” w wielką bańkę mydlaną) oraz retrospektywna wystawa fotograficzna. Był też urodzinowy tort, czas na rozmowy i dużo radości, a na koniec wspólne zdjęcie. Wspólnota ŚWIATŁO swoim działaniem obejmuje rodziny, w których są osoby z deficytami rozwojowymi. Następna Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół – w sobotę, 28 marca, o godz. 12.00. Po mszy – warsztaty wykonywania palm i ozdób wielkanocnych. Przyjść może każdy. Zapraszamy! Może i Ty znajdziesz w tej wspólnocie swoje miejsce.
M.Palica

Udostępnij: