MARYJO, TRWAJ PRZY NAS W CIERPIENIU

Światowy Dzień Chorego (11 lutego) to ustanowiony przez św. Jana Pawła II specjalny dzień, w którym Kościół otacza swoją modlitwą wszystkich chorych i cierpiących. Szczególne znaczenie ma ten dzień teraz, kiedy cały świat od wielu miesięcy zmaga się z pandemią koronawirusa, kiedy wiele osób cierpi i umiera z powodu tej choroby. Jak co miesiąc przyszliśmy do parafialnego Wieczernika, by prosić Jezusa o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla siebie swoich bliskich oraz o oddalenie pandemii i siłę dla ludzi z poświęceniem z nią walczącym. Sprawujący Mszę św. za chorych ks. proboszcz Wacław Nowak podkreślił, że ten lutowy dzień jest szczególny, prowadzi nas bowiem wprost do Lourdes, do miejsca słynącego z uzdrowień. „Wpatrzeni dzisiaj w Bożą Matkę, w tajemnicę Jej objawień w Lourdes, prośmy Ją z ufnością o dar zdrowia dla naszych dusz i naszych ciał. Prośmy Ją, abyśmy mimo bólu i mimo tego, że czasem w oczy wieje wiatr, szli zawsze drogą Bożą. Wszystkich was ogarniam modlitwą, prosząc Pana Boga o zdrowie i siłę dla chorych z naszej parafii i dla osób, które się nimi opiekują” – mówił. W kazaniu ks. proboszcz odwołał się do słów Ewangelii wg św. Marka czytanej tego dnia. Powiedział m.in., że matka prosząca Jezusa o uwolnienie córki od złego ducha, powinna być dla nas przykładem wiary, pokory i cierpliwości w dążeniu do celu. „Pokazuje nam ona, że warto upaść na kolana i warto z wiarą prosić aż do skutku. Nawet jeśli wydaje się nam, że Bóg nie odpowiada na naszą prośbę – warto” – podkreślił. Wprowadzając wiernych do przyjęcia sakramentu namszczenia chorych ks. proboszcz tłumaczył, czym jest ten sakrament, który można przyjmować wielokrotnie, a czym ostatnie namaszczenie (wiatyk), udzielane w chwili śmierci. Tuż po kazaniu obecni na Mszy św. parafianie podchodzili do ołtarza, a ks. proboszcz razem z ks. Bogdanem Schmidtem udzielali sakramentu namaszczenia chorych, kreśląc świętymi olejami na ich czołach i dłoniach znak krzyża. W tym roku Światowy Dzień Chorego obchodzony był po raz 29. Przebiegał pod hasłem: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”; (Mt 23, 1-12). Msze Święte w intencji osób chorych, samotnych i ich opiekunów z osobistym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem sprawowane są w naszym kościele każdego 11 dnia miesiąca o godz. 10.00. Najbliższa – 11 marca (czwartek).

Udostępnij: