JUBILEUSZ KSIĘDZA KANONIKA

Pięćdziesiątą ósmą rocznicę święceń kapłańskich obchodził w uroczystość Narodzin Świętego Jana Chrzciciela (24 czerwca) ks. kan. Bogdan Schmidt. Były życzenia od kapłanów, ministrantów i parafian, były kwiaty, drobne upominki i głośno zaśpiewane „Sto lat niech nam żyje…” Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył dostojny Jubilat. Rozpoczynając Eucharystię podziękował Panu Bogu za dar powołania, za opiekę przez długie lata życia i posługi kapłańskiej oraz za ludzi, których na jego drodze stawiał. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Wacław Nowak. Skupił się w nim przede wszystkim na patronie tego dnia – Janie Chrzcicielu, ale wiele ciepłych słów skierował pod adresem Jubilata, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w budowie wspólnoty parafialnej. Tak w sensie duchowym jak i materialnym. Ks. Bogdan Schmidt – przypomnijmy- był pierwszym proboszczem erygowanej w 1974 roku parafii św. Jerzego i administrował nią przez 40 lat. To dzięki jego zabiegom w trudnych latach 80. wybudowany został nasz kościół. Na początku 2014 roku ks. Schmidt został przeniesiony do grona księży seniorów, ale w parafii pozostał i nadal służy parafianom – czy to w konfesjonale, czy odprawiając Msze Święte. Szczęść Ci Boże, Księże Kanoniku.

Udostępnij: