JUBILEUSZ KSIĘDZA KANONIKA

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) swoje 59. kapłańskie „urodziny” obchodził we wspólnocie parafialnej ks. kan. Bogdan Schmidt. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył jubilat, który w słowie wstępnym dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa i opiekę w czasie blisko 60-letniej pracy duszpasterskiej, z czego większość, bo 47 lat, przypada na naszą parafię. Ks. Bogdan Schmidt był pierwszym proboszczem erygowanej w 1974 roku parafii Świętego Jerzego i tworzył ją od podstaw – tak pod względem duchowym jak i materialnym. To dzięki jego zabiegom wybudowany został parafialny kościół. Posługę jako proboszcz pełnił przez blisko 40 lat; obecnie – mimo wieku (ma 82 lata) – nadal odprawia Msze Święte i posługuje w konfesjonale. Jubileusz 59. rocznicy święceń kapłańskich był znakomitą okazją, aby księdzu kanonikowi za wszystkie lata pracy na rzecz parafii podziękować. Uczynił to w imieniu parafian ks. proboszcz Wacław Nowak, który życzył jubilatowi jeszcze wielu lat czerpania radości z pracy duszpasterskiej oraz zdrowia i sił, by nadal mógł służyć Bogu i ludziom. Były też osobiste podziękowania i życzenia od parafian. Niech Dobry Bóg nadal ma Cię w swej opiece Księże Kanoniku.

 

Udostępnij: